Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska, ul. Ludowa 104, 42-215 Częstochowa (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@wloskierosliny.pl

Ponadto może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.cytrusy.com.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska i partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska w celach: statystycznych, badania satysfakcji klienta, pochodzenia roszczeń; marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska)
 3. związanych z inną działalnością marketingową Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
 4. podatkowych oraz rachunkowych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również przez podmioty współpracujące z Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska, i niektórych jej partnerów handlowym.

Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska. W takim przypadku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
 2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska.
 4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
 5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@wloskierosliny.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy - innych danych, jest warunkiem jej zawarcia.

Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Gospodarstwo Ogrodnicze Gołębiowscy Anna Gołębiowska. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Więcej informacji odnośnie danych osobowych, podstaw prawnych i zakresu oraz czasu ich przetwarzania, a także zmian udzielonych zgód i ich odwołania znajdzie Pani/Pan w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.

Przejdź do strony głównej
SZYBKA I BEZPIECZNA DOSTAWASZYBKA I BEZPIECZNA DOSTAWAWysłane rośliny są zawsze
dobrze zabezpieczone
MOŻLIWOŚĆ ZWROTUMOŻLIWOŚĆ ZWROTUW ciągu 14 dni
bez podania przyczyny
GWARANCJA JAKOŚCIGWARANCJA JAKOŚCIWszystkie oferowane produkty
są najlepszej jakości
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu