wyszukiwanie zaawansowane
Strona g艂贸wna1Ochrona danych osobowych
Firma godna zaufania
Sklep PROKonsumencki
Paciorecznik Cann
100% mi艂o艣ci do natury
Idea for life - Akademia Kulinarna

Ochrona danych osobowych

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

W zwi膮zku ze zmian膮 przepis贸w w zakresie ochrony danych osobowych, spe艂niaj膮c obowi膮zek informacyjny, wskazujemy, 偶e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk, ul. Kr贸tka 29/31, 42-202 Cz臋stochowa (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem mo偶e Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powy偶ej lub poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@wloskierosliny.pl

Ponadto mo偶e Pani/Pan skorzysta膰 z formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie internetowej www.cytrusy.com.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰 nasi pracownicy, podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk i partnerzy handlowi, oraz podmioty realizuj膮ce na rzecz Administratora us艂ugi prawne, us艂ugi rachunkowe oraz us艂ugi informatyczne, w tym r贸wnie偶 hostingowe.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

 1. jest to niezb臋dne dla realizacji umowy, kt贸r膮 zawarli Pa艅stwo z CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk lub do podj臋cia czynno艣ci, na Pa艅stwa 偶膮danie, przed zawarciem umowy;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk w celach: statystycznych, badania satysfakcji klienta, pochodzenia roszcze艅; marketingowych, w tym w celu przesy艂ania tre艣ci marketingowych (np. ofert produkt贸w i us艂ug CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk oraz podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci klient贸w nie maj膮 charakteru nadrz臋dnego wzgl臋dem interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk)
 3. zwi膮zanych z inn膮 dzia艂alno艣ci膮 marketingow膮 CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk i podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych – w przypadku, gdy wyrazili Pa艅stwo uprzednio zgod臋 na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
 4. podatkowych oraz rachunkowych.
Pani/Pana dane mog膮 by膰 przekazywane i przetwarzane w celach, o kt贸rym mowa powy偶ej, r贸wnie偶 przez podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk, i niekt贸rych jej partner贸w handlowym.

Pani/Pana nie b臋d膮 przekazywane do odbiorc贸w w pa艅stwach nieobj臋tych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy tak偶e, 偶e Administrator podejmuje wszelkie starania i dok艂ada nale偶ytej staranno艣ci, celem zapewnienia wszelkich 艣rodk贸w fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮 oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dost臋pem.

Pani/Pana uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Prawo do cofni臋cia zgody – w dowolnym czasie mo偶e Pani/Pan wycofa膰 zgod臋, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych z艂o偶on膮 CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk. W takim przypadku Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane przez CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk oraz podmioty z nim wsp贸艂pracuj膮ce w celach obj臋tych uprzedni膮 zgod膮.
 2. Prawo do 偶膮dania od Administratora usuni臋cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mo偶e Pani/Pan 偶膮da膰 usuni臋cia wszystkich lub cz臋艣ci swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn zwi膮zanych z Pani/Pana szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w przypadku gdy Pani/Pana dane s膮 przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk.
 4. Prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych.
 5. Prawo do 偶膮dania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Prawo do 偶膮dania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mo偶e Pani/Pan skorzysta膰 z powy偶szych uprawnie艅, z wy艂膮czeniem pkt. 8, kontaktuj膮c si臋 z Administratorem za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@wloskierosliny.pl

Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zale偶no艣ci od przedmiotu umowy - innych danych, jest warunkiem jej zawarcia.

Ich podanie nie jest obowi膮zkowe, aczkolwiek mo偶e to skutkowa膰 niemo偶liwo艣ci膮 zawarcia umowy przez CEDRO S.C. Adam Walenta, Micha艂 Klimczyk. Ponadto podanie okre艣lonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cym z przepis贸w podatkowych. W pozosta艂ym zakresie podanie przez Pani膮/Pana danych jest dobrowolne.

Wi臋cej informacji odno艣nie danych osobowych, podstaw prawnych i zakresu oraz czasu ich przetwarzania, a tak偶e zmian udzielonych zg贸d i ich odwo艂ania znajdzie Pani/Pan w polityce prywatno艣ci, dost臋pnej na stronie www.
Przejd藕 do strony g艂贸wnej